CASES PREFABRICADES AMERICANES, CASES DE FUSTA, CONSTRUCCIÓ DE CASES
TECNOLOGÍA
MODELS
COM COMPRAR
AVANTATGES
CONTACTAR
PER A CONTRACTAR ELS NOSTRES SERVEIS :

Les cases que construïm, tenen una consideració de bé immoble, segueixen totes les autoritzacions administratives, projectes visats en col·legis d'arquitectes, llicències municipals, etc., igualment que altra construcció convencional. Per això és necessari disposar d'una parcel·la urbanitzable (amb possibilitats d'edificar) dotada de totes les escomeses. En cas que no *desponga del terreny ho podem buscar nosaltres (de moment sol Comunitat Valenciana) Una vegada triat el model del xalet que vol comprar se li lliura la documentació completa de la casa (avantprojecte *tecnico). Aquesta documentació passa pel col·legi d'arquitectes i una vegada visat el projecte es demana llicència de l'ajuntament. *Cunado s'obtingui la llicència d'obra signarem contracte de compra amb el pressupost exacte, els terminis de lliurament etc. Termini de lliurament dels materials estima entre 40-60 dies a partir de la signatura del contracte.

FINANÇAMENT:

AL ser una construcció que complix tota la normativa administrativa vigent, el finançament pot canalitzar-se com préstec hipotecari. Nosaltres en relació als acords formalitzats amb el conjunt de la Banca, estudiarem cada cas per a buscar les solucions que permetin al client la compra de l'habitatge desitjat (80%, 90% i 100% del valor de taxació si fos necessari).

 

FORMA DE PAGAMENT:

AL principi es paga un senyal per cobrir despeses del projecte, llicències d'obra etc.) AL signar el contracte de compra un 30 % per a cobrir despeses d'importació del material, la resta dels pagaments es realitzaria mitjançant certificacions d'obra i a la finalització de les mateixes: fonaments, estructura, façanes, instal·lacions, acabats interiors.

 

 

 


 

 

La señal o arras es como un pago a cuenta que, por tanto, luego se resta del precio a pagar. Se trata de un compromiso, aunque no definitivo, ya que tanto el comprador como el vendedor pueden echarse atrás en un momento dado. En el caso de que sea el vendedor el que desista de la operación, éste deberá devolver el doble de la señal. Si el que decide paralizar la operación es el comprador, lo normal es que éste pierda la señal anticipada.