CASAS PREFABRICADAS AMERICANAS, CASAS DE MADERA, CONSTRUCCION DE CASAS
TECNOLOGÍA
MODELS
COM COMPRAR
AVANTATGES
CONTACTAR

Li proporcionem una memòria de qualitats estàndard, la qual sempre pot ser modificada segons el client.

També Vostè pot contractar l'habitatge sense calefacció, sense instal·lació elèctrica, sense revestiment exterior, etc. Fins i tot podem enviar-li solament l'estructura perquè l'edifiqui vostè mateix.


Incluo:

  INCLOU MUNTATGE COMPLET DE LA CASA

  PROJECTE DE LA CASA

  Descripció dels plànols de l'habitatge, garatge i fonamentació.

  ESTRUCTURA

  Estructura es realitza amb entramat de fusta de pi nòrdic assecada fins a 12% i tractada:

  perímetre de bigues de 140x38 mm per a suport de murs exteriors i envans mestres

  bigues de doble T per a suport de sòls

  unió d'elements d'estructurals amb plaques galvanitzades perforades

  parets “sándwich”, per a murs exteriors (150 mm espessor)

  aïllant termo-acústic EPS ( 140 mm d'espessor)

  taulers OSB per a muntatge de l'armadura de la coberta (12 mm espessor);

  taulers OSB per a murs exteriors (10 mm espessor);

  bigues de 89x38 mm per a suport d'envans interiors ;

  taulers OSB encadellat per a suport de sòl (18 mm espessor);

  bigues de la coberta.

  REVESTIMENT EXTERIOR

  Revestiment es realitzarà en canexel horitzontal garantia de 25 anys o Revestiment en morter- color a triar
  Revestiment tipus "maó cara vista" com opcional a valorar

  BAÑOS I CONDÍCIES

  CONDÍCIES Aparells sanitaris "ROCA": Suite de bany model "Victoria" o similar color blanc

  BAÑOS Moble de bany color blanc 80 cm d'ample, encimera de marbre, mirall amb regleta incandescente crom

  Cabina de dutxa amb hidromasaje

  Lavabo + pedestal model “Victoria” ROCA 56 cm o similar

  Banyera “ROCA” recta o angular segons projecte.

  GRIFERIA "ROCA" monomando sèrie "Victòria Plus" o similar

   

  REVESTIMENT INTERIOR

  Parets i sostres, en plaques de guix tipus PLADUR de 13 mm, acabats en pintura plàstica de 1ª qualitat, acabat llis.

  ELECTRICITAT, TELÈFON I TV

  Inclou els punts de llum previstos amb la normativa vigent (un punt per cada 3 m2 totals)

  Mecanismes Simón sèrie 27 o similar

  Cada punt extra dugués cost addicional.

  Els elements de llum i la seva col·locació no estan inclosos

  PORTES INTERIORS

  De fusta massissa color "Roure"o similar

  FINESTRES

  En aluminio lacado amb doble acristalamiento tipus "Climalit"

  PORTA D'ACCÉS

  En PVC blanc amb pany seguretat 5 punts

  ESCALA

  De fusta amb barana acabat a joc amb tarima

  SÒLS i ENRAJOLATS

  Revestiment de sòl estratificat (en clic, espessor 7mm, AC3) en combinació amb ceràmiques.

  Gres porcelánico de sòl 1ª qualitat en les terrasses a elecció del client fins a€ 9 /m2

  Rajoles de cuina i bany 1ª qualitat a elecció del client fins a€ 8 /m2

  Sòls en garatge / traster, ciment allisat i pintat

  TEULADA

  Teula asfáltica “TEGOLA” garantia de 25/30 anys, en colors i formats a elecció segons catàleg

  Teula ceràmica subjecta a valoració

   

  GARATGE ADOSSAT AL MATEIX NIVELL

  Revestiment exterior i teulada igual que l'habitatge, sòls en formigó allisat i pintat, acabats interiors en pladur de 13 mm., pintat en pintura plàstica acabat llis amb servei de llum i aigua i porta d'accés motoritzada.

  CALEFACCIÓ

  Radiadors Elèctrics sota consum tipus Rointe amb garantia 20 anys

  Calentador d'aigua elèctric

  Instal·lació de xemeneia optatiu a valorar

  TRANSPORT

  Fins a peu d'obra en cas que existeixi l'accés per als nostres camions.