CASAS PREFABRICADAS AMERICANAS, CASAS DE MADERA, CONSTRUCCION DE CASAS
TECNOLOGÍA
MODELS
COM COMPRAR
AVANTATGES
CONTACTAR

ESTALVIS ENERGITERMICOS


Una de les principals virtuts que oferix aquest tipus de cases és la seva capacitat d'aïllament, gràcies a l'enorme facilitat per a incorporar aïllants entre els elements estructurals (envans, murs, forjats etc) i un molt estudiat sistema constructiu amb sis capes de materials diferents en els seus murs perimetrals (veure sistema constructiu) i una càmera ventilada sobre sòl, els resultats són francament espectaculars amb els quals podem obtenir uns estalvis energitermicos de fins a 50%. Això suposa fins a 50% menys de consum tant per a calefacció com per a refrigeració!