CASES PREFABRICADES AMERICANES, CASES DE FUSTA, CONSTRUCCIÓ DE CASES
TECNOLOGÍA
MODELS
COM COMPRAR
AVANTATGES
CONTACTAR
CASES AMERICANES

el tipus d'habitatge més habitual per a EEUU, Canadà i Europa del Nord amb entramat lleuger de fusta. No tenen gens que veure amb cases de troncs, o cabanyes del camp temporals. És un habitatge de ple valor que servirà a Vostè, els seus fills i els seus néts. Es fabriquen en instal·lacions canadenques, amb fusta del pi nòrdic i tenen garantia de 10 anys. Aquestes cases poden hipotecar-se de la mateixa manera que les tradicionals

Les cases prefabricades de tecnologia americana són iguals que cases tradicionals amb diferència que tots els elements estructurals són de fusta en comptes de formigó i acer (cases prefabricades amb armadura de fusta). Les nostres cases es fabriquen en instal·lacions i a la base de tecnologia d'empresa *NASCOR *INC. (Canadà), un dels lideris mundials en fabricació d'habitatge prefabricat amb entramat lleuger. La fusta que s'usa és pi nòrdic rus assecat fins a un 12%. Tota la cadena de producció aquesta patentada i automatitzada amb ordinadors. La casa ve en panells tallats i marcats amb aïllant incorporat (*EPS). 80% de la població d'EEUU, Canadà, Japó i Europa del nord viu en cases prefabricades amb armadura de fusta.